14.05.2019.
Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 18.06.2019

Mehr

10.05.2019.
Годишњи документ о објављеним информацијама 2019.

Mehr

25.04.2019.
Godišnji izveštaj za 2018.godinu

Mehr

06.06.2018.
Izveštaj sa održane redovne skupštine akcionara vojvodina ad

Mehr

06.06.2018.
Odluka o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2018. god

Mehr

06.06.2018.
Odluka o imenovanju predsednika redovne skupštine 06.06.2018

Mehr

06.06.2018.
Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana komisije za glas

Mehr

06.06.2018.
Odluka o raspodeli dobiti za 2017. godinu

Mehr

06.06.2018.
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Vojvodina ad Novi

Mehr

06.06.2018.
Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Vojvodina ad Novi Sa

Mehr

06.06.2018.
Odluka o usvajanju Izveštaja i mišljenja nezavisnog revizora

Mehr

06.06.2018.
Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne skupštine akcionara

Mehr

01.06.2018.
Odluka Odbora direktora Vojvodina ad Novi Sad od 01.06.2018.

Mehr

30.05.2018.
PREDLOG ZA DOPUNU DNEVNOG REDA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AK

Mehr

11.05.2018.
godišnji dokument o objavljenim informacijama Vojvodina ad N

Mehr

03.05.2018.
poziv za skupštinu akcionara

Mehr

27.04.2018.
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2017.GODINU

Mehr

15.04.2018.
Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara Vojvodina ad Novi S

Mehr

10.04.2018.
Izveštaj sa održane vanredne skupštine akcionara vojvodina a

Mehr

14.03.2018.
Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara za 10.04.201

Mehr

14.03.2018.
Predlog odluka za vanrednu sednicu skupštine za 10.04.2018.

Mehr

16.06.2017.
Zapisnik sa Skupštine akcionara od 30.05.2017.

Mehr

16.06.2017.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja VOJVODINA AD NOVI SAD

Mehr

16.06.2017.
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja VOJVODINA AD za 20

Mehr

16.06.2017.
Odluka o pokriću gubitka

Mehr

16.06.2017.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara VOJVODINA AD

Mehr

18.05.2017.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Mehr

05.05.2017.
Godišnji izveštaj za 2016.godinu Vojvodina AD Novi Sad

Mehr

29.04.2017.
Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine VOJVODINA AD NOV

Mehr

21.06.2016.
Zapisnik sa Skupštine akcionara od 10.06.2016.

Mehr

16.06.2016.
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara VOJVODINA AD

Mehr

16.06.2016.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja VOJVODINA AD NOVI SAD

Mehr

16.06.2016.
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja VOJVODINA AD za 20

Mehr

16.06.2016.
Odluka o pokriću gubitka

Mehr

14.06.2016.
god.inf.o objavljenim vestima

Mehr

09.05.2016.
Godišnji izveštaj za 2015.godinu

Mehr

09.05.2016.
poziv za skupštinu Vojvodina ad Novi Sad

Mehr

05.05.2016.
Записник са редовне Скупштине акционара од 28.05.2015. год.

Mehr

29.05.2015.
Обавештење увези са одржаном редовном Скупштином акционара о

Mehr

29.05.2015.
Одлука о усвајању Финансијских изврештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ

Mehr

29.05.2015.
Одлука о усвајању Извештаја и мишљења независног ревизора о

Mehr

05.05.2015.
Годишњи документ о бјављеним информацијама

Mehr

27.04.2015.
Позив акционарима за Скупштину за 28.05.2015

Mehr

24.04.2015.
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu VOJVODINA AD

Mehr