ВојводинаАД Нови Сад Акционарско друштво за угоститељство и Број: 258 туризам Нови Сад | Трг Слободе 2 |

Дана: 05.05.2015. 021/66-22-122 I Матични број: 08240540 | НОВИ САД ПИБ: 100277703 I Текући рачун: Ерсте банк: 340-2808-42 | АПР БД: 42220/09

 

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈА

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011) и чланом 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, објављује Годишњи документ о објављеним информацијама за период од последњег објављеног годишњег документа о објављеним информацијама од 23.05.2014. год. до момента објављивања предметног документа.

 

Ред.

бр.

Објављена информација

Датум објаве

Место објаве информације

 

Интернет страница

1

Годишњи документ о објављеним информацијама

23.05.2014.

Интернет страница друштва

(мени вести)

www.hotelvojvodina.rs

 

 

 

 

 

www.belex.rs

23.05.2014.

Београдска берза и Комисија за хртије од вредности

 

2

 

 

Сазивање редовне Скупштине акционара

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

за 27.06.2014.

28.05.2014.

Интернет страница друштва

(мени вести)

 

 

www.hotelvojvodina.rs

 

 

 

 

 

www.apr.gov.rs

 

 

 

 

 

 

www.belex.rs

30.05.2014.

 

 

 

 

АПР

 

 

 

 

 

29/05/14

Београдска берза и Комисија за хртије од вредности

3

Предлог Статута Војодина АД Нови Сад од 27.06.2014.

29.05.2014.

 

Београдска берза

и

Комисија за хртије од вредности

 

 

 

 

 

 

 

www.belex.rs

 

 

 

4

 

Извештај са одржане редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД од 27.06.2014.

 

02/07/14

Београдска берза

и

Комисија за хртије од вредности

 

 

www.belex.rs

5

Записник са одржане редовне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД од 27.06.2014.

 

06.07.2014.

 

Интернет страница друштва

(мени вести)

 

 

www.hotelvojvodina.rs

 

 

 

6

 

 

Ажурирани информатор

са 23.03.2015.

07/04/15

Београдска берза

и

Комисија за хртије од вредности

 

 

 

www.belex.rs

 

7

 

Годишњи Извештај о пословању за 2014.ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

24.05.2015.

Internet stranica društva

( meni vesti)

 

www.hotelvojvodina.rs

 

 

 

 

 

www.belex.rs

24.05.2015.

Београдска берза

 

Комисија за хртије од вредности

 

8

 

 

 

Сазивање редовне годишње Скупштине акционара

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

за 28.05.2015.

27.04.2015.

Internet stranica društva

( meni vesti)

 

www.hotelvojvodina.rs

 

 

 

 

30.04.2015.

 

 

АПР

www.apr.gov.rs

 

27.04.2015.

Београдска берза

 

Комисија за хртије од вредности

 

 

www.belex.rs

Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници (www.hotelvojvodina.rs) и интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs).

 

Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.

Извршни Директор

Рајић Стеван