ВОЈВОДИНА АД Нови Сад

Нови Сад, Трг слободе 2

ПИБ: 100277703

МБ: 08240540

Број: 258

 

 

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Сл.гласник бр. 31/2011 и 112/2015) и чланом 2. Став 1. Тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији Војводина ад Нови Сад, објављује Годишњи документ о објављеним информацијама за период од последњег објављеног документа о објављеним информацијама од  15.05.2017. године до момента објављивања предметног документа.

 

 

Ред. бр.

Објављена информација

Датум

Место објаве

Интернет страница

1.

Годишњи документ о објављеним информацијама

16.05.2017.

Београдска берза и Комисија за хартије од вредности

www.belex.rs

18.05.2017.

Интернет страница друштва

www.hotelvojvodina .rs

2.

Извештај са одржане редовне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад

31.05.2017.

Београдска берза и Комисија за хартије од вредности

www.belex.rs

3.

Записник са одржане Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад

16.06.2017.

Интернет страница друштва

www.hotelvojvodina .rs

4.

Ажурирани информатор

07.03.2018.

Београдска берза

www.belex.rs

5.

Сазивање ванредне скупштине акционара Војводина ад Нови Сад

14.03.2018.

Интернет страница друштва

www.hotelvojvodina .rs

19.03.2018.

АПР

www.apr.gov.rs

14.03.2018.

Београдска берза

www.belex.rs

14.03.2018.

Комисија за хартије од вредности

 

6.

Извештај са одржане  ванредне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад

10.04.2018.

Београдска берза и Комисија за хартије од вредности

www.belex.rs

7.

Записник са одржане ванредне Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад

15.04.2018.

Интернет страница друштва            

www.hotelvojvodina .rs

8.

Годишњи Извештај за 2017. годину Војводина ад

27.04.2018.

Интернет страница друштва

www.hotelvojvodina .rs

26.04.2018.

Београдска берза и Комисија за хартије од вредности

www.belex.rs

9.

Сазивање редовне скупштине акционара Војводина ад Нови Сад

03.05.2018.

Интернет страница друштва

www.hotelvojvodina .rs

09.05.2018.

АПР

www.apr.gov.rs

03.05.2018.

Београдска берза

www.belex.rs

03.05.2018.

Комисија за хартије од вредности

 

Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници  (www.hotelvojvodina .rs) и интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs).

 

 

Напомена:

Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.

 

 

 

 

Нови Сад, 11.05.2018.                                                                                                                Извршни директор

                                                                                                                                                        Војводина ад Нови Сад

                                                                                                                                                                  Стеван Рајић