ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 313/18

Дана: 06.06.2018.

Нови Сад

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и чланом 28. Статута ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број 409 од 27.06.2014. године Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана  06.06.2018. године по тачки 6. дневног реда  - Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за 2018.годину, једногласно  је  донела

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

  1. У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 24.ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ (СЛ. ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БР. 62/2013) ЗА РЕВИЗОРА  ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ БИРА СЕ ОВЛАШЋЕНИ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР     ХЛБ-ДСТ РЕВИЗИЈА  ИЗ БЕОГРАДА СА КОЈИМ ЋЕ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 25. ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР.

 

  1. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

 

 

 

 

 

 

 

Председник

 Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић