ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 314/18

Дана: 06.06.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Нови Сад

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана  06.06.2018. године једногласно  је  донела

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ БИРА СЕ БОЖАНА ВЕЛИЧКОВИЋ.                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Председник

 Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић