ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 315/18

Дана: 06.06.2018.

Нови Сад

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана  06.06.2018. године  једногласно  је  донела

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

 

ЗА ЗАПИСНИЧАРА БИРА СЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА.

 

У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ БИРАЈУ СЕ: АЛЕМПИЈЕВИЋ СНЕЖАНА, РЕПАЦ ДИЈАНА И  ЧУКОВИЋ МЛАЂЕНИЈА.

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник

 Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Божана Величковић