ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Број: 319/18

Дана: 06.06.2018.

Нови Сад

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 06.06.2018. године  по тачки 1. дневног реда - Усвајање записника са ванредне Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД број  143  od  10.04.2018. године,  једногласно  је  донела

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ВОЈВОДИНА АД  НОВИ САД  БРОЈ 143 од 10.04.2018. ГОДИНЕ  БЕЗ ПРИМЕДБИ. 

           

 

 

    

 

 

 

Председник

 Скупштине акционара ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

 

 

Величковић Божана